top of page

DE TØRRER ØJNENE I TUNGE SPALTER AF SKRALD 

DER FORMES TIL TUNGER AF TØMTE TANKER 

NED I KØDET FRA METALLETS KOLDE TASTER, 

OG UD GENNEM ØJNENE DER ISNER ILDEN FAST 

I TID OG TIMING.

 

DEN OPTØR OG SLETTER SINE SPOR I RINGE AF SALTE 

GRÆNSER OG PLASTIK,  DER DRUKNER  FORNUFTEN I 

BJERGE AF SMELTEDE POLER OG UDGAVER AF ISTIDER.

 

ALDRIG BANGE FOR LYDENDE, FORDÆRVER DE FARVERNE

I REVNER AF TILSTANDE I ANDRE TILSTANDE 

MENS KONSTRUEREDE LØGNE HALTER

PLUDSELIGE LIVLINER AF GRÅ I GRÅ

GENNEM DE HALVE PUSTERUM AF LAG

 

BLÆVRENDE NÅLE DUKKER HOVEDERNE

MENS HAN GENBRUGER DE SUBLIME STRENGE 

AF FORDÆRV OG MANGLEN PÅ PLUDSELIGE FUGLE 

JEG PLUKKER STILKENEUDENOM TØJET 

OG STRAMMER TIL.

THEY DRY THEIR EYES IN HEAVY CLEAVES OF TRASH THAT FORM INTO TONGUES OF DRAINED THOUGHTS DOWN TO THE FLESH FROM THE METALS COLD KEYS, AND OUT THROUGH THE EYES THAT ICE THE FIRE FIRMLY IN TIME AND TIMING.

 

IT THAWS AND MELT IT’S TRACKS IN CIRCLES OF SALTY BORDERS AND PLASTIC THAT DROWN REASEN, IN MOUNTAINS OF POLES AND EDITIONS OF ICEAGES

 

NEVER AFRAID OF SOUNDS,  THEY CORRUPT THE COLOURS IN CRACKS OF CONDITIONS IN OTHER CONDITIONS, WHILE CONSTRUCTED LIES LIMPS SUDDEN

LIVELINES OF GREY IN GREY THROUGH THE HALF RESPITE OF LAYERS

 

WOBBLY NEEDLES BOW THEIR HEADS WHILE HE REUSES THE SUBLIME STRINGS OF DECAY AND THE LACK OF SUDDEN BIRDS.

 

I PICK THE STEMS AROUND THE CLOTHES

AND TIGHTEN.

bottom of page